Četvrtak, 18 Listopad 2018 00:01

U Arheološkom muzeju Narona u Vidu otvorena gostujuća izložba  Arheološkog muzeja Istre, 'Izrada i pečenje keramike na neolitički način'

Večeras je u Arheološkom muzeju Narona u Vidu otvorena gostujuća izložba  Arheološkog muzeja Istre, "Izrada i pečenje keramike na neolitički način"

Izložbom viši kustos Arheološkog muzeja Istre, Romuald Zlatunić u suradnji s keramičarkom Marinom Orlić predstavljaju tehnološki proces nastanka i pečenja keramičkih posuda prema orginalima nastalim u neolitičkom razdoblju Istre. Postupci izrade i pečenja posuda prikazani su u kratkom dokumentarnom filmu autora Kristijana Burlevića čiji će rad biti prikazan na izložbi. Izložba sastavljena je od izložbenih panoa, 12 originalnih neolitičkih keramičkih ulomaka, 56 replika eksperimentalno izrađenih posuda, 1 kultne posude - ritona, 1 antropomorfne zvonaste figurice - falusa, 5 antropomorfnih figurica kao i većeg broja namjerno razbijenih ulomaka eksperimentalno pečenih posuda i pločica (koje su se koristile kod tehnoloških analiza). Izložbu je otvorio ravnatelj Arheološkog muzeja Narona, Toni Glučina.

Izložbu možete pogledati do 17. prosinca 2018.godine.

MetkovicNET