Ponedjeljak, 30 Ožujak 2020 08:41

Održana je XXVI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Metkovića

Danas 30. oZujka 2020, godine  s početkom u 8,00 sati u galeriji ustanove za kulturu i sport Metković u Metkoviću  održana je XXVI. sjednicu Gradskog vijeda Grada
Metkovića. Jedina točka dnevnog reda bila je :

1. Prijedlog odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanlh epidemijom koronavirusa na području Grada Metkovića.

Gradonačelnik Metkovića predstavio je članovima Gradskog vijeća sljedeće mjere:

KOMUNALNA NAKNADA

Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe za obavljanje poslovne djelatnosti u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1.4.2020. – 30.6.2020. godine, osim za djelatnosti koje nisu pogođene pandemijom koronavirusa COVID 19.

-trgovine na malo (prodavaonice) prehrambenim i higijenskim proizvodima,
-trgovine na malo u kioscima,
-banke,
-osiguravajuća društva,
-telekomunikacijski poslovni subjekti,
-ljekarne,
-poljoprivredne ljekarne,
-prodavaonice za prodaju i izdavanje veterinarsko - medicinskih proizvoda i usluga,
-benzinske postaje,
-pekarnice,
-trgovine na malo građevinskim materijalom,
-stanice za tehnički pregled vozila,
-logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda (osim onih kojima veći dio prihoda čini opskrba turističkih/ugostiteljskih objekata).

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Odgoda plaćanja na temelju izdanih rješenja o porezu na korištenje javnih površina u periodu od 1.4.2020. – 30.6.2020, za sve poslovne subjekte, osim za djelatnosti koje nisu pogođene pandemijom koronavirusom COVID 19.

ZAKUPNINA ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA METKOVIĆA

 Uvodi se oslobađanje plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Metkovića u periodu od 01.04.2020. – 30.06.2020.

DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

Roditelji oslobođeni plaćanja participacije roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Metković od 16.3.2020. godine do ponovne mogućnosti korištenja usluga Dječjeg vrtića Metković.

ODGODA PRISLINE NAPLATE DOSPJELIH TRAŽBINA

Za vrijeme trajanja ovih mjera, Grad Metković neće provoditi mjere prisilne naplate za svoja potraživanja protiv poslovnih subjekata i fizičkih osoba.

Grad Metković će u rebalansu Proračuna Grada Metkovića za 2020. godinu aktivnost koja se odnosi na potporu poduzetnicima u iznosu od 500.000,00 kn, prenamijeniti za novi program „Pomoć poduzetnicima u ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa COVID 19“.

Također, uz cjelokupnu racionalizaciju poslovanja, osim nužnih rashoda, odustajanjem od niza kapitalnih projekata, sredstva će se prenamijeniti za novootvorenu aktivnost „Pomoć poduzetnicima u ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa COVID 19“.

 Pojavom prvih znakova jenjavanja pandemije, u dogovoru s obrtničkom i gospodarskom komorom, te gospodarstvenicima grada Metkovića, zajedno ćemo u skladu sa zakonskim mogućnostima pronaći model potpora koje će biti od najveće važnosti za ponovno pokretanje njihovih gospodarskih aktivnosti.

Sve mjere su jednoglasno usvojene.

MetkovicNET

Koristimo kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo i potpunu funkcionalnost internet stranice i servisa. Uvijeti korištenja