Četvrtak, 11 Srpanj 2019 16:48

Neće se prodavati nekretnine za dug manji od 40.000 kuna

Neće se prodavati nekretnine za dug manji od 40.000 kuna Foto: screenshot N1

Proširen je krug primanja koje su izuzeti od ovrhe, zaštitilo se dostojanstvo dužnika, Nekretnine ne idu u prodaju za dugove manje od 40.000 kuna, a deložacija se neće provoditi u zimskom periodu. Vlada u saborsku proceduru šalje Ovršni zakon, kojim se smanjuju troškovi. PremijerAndrej Plenković je napomenuo da se trošak za sporove manje vrijednosti smanjuje za tri puta, a za one više vrijednosti i do pet puta. 

- Problemom blokiranih, koji je veliki društveni problem, bili smo suočeni i ovo danas je četvrti korak koji poduzimamo za rješavanje ovog problema. Rezultati su vidljivi. Od 325.000 blokiranih tada danas ih imamo 259.000. Iznos sredstava u blokadi tada je bilo 43,37 milijardi, a danas je 16,63 milijarde. To su efekti dosadašnjih mjera - poručio je.

Plenković kaže da se Ovršnim zakonom šalje poruka da se problemu pristupa na sveobuhvatan način i da ga želimo riješiti u interesu građana i tako da se pomaže onima koji su najugroženijim. Napomenuo je da je 87 posto ovrha su ovrhe na male iznose.

Ključne novine Ovršnog zakona su da se ovrha vraća na sud i o svemu brine u tom postupku, a ne kao do sada da temeljem vjerodostojne isprave rješenja donosi javni bilježnik. Više neće biti moguće da se dužniku ne daje prilika da se izjasni o dugu. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković navodi da je cilj zakona da postupci budu brži, učinkoviti i jeftiniji jer nema troškova sastava prijedloga za ovrhu, izdavanje potvrde o ovršnosti isprave i ostalih nepredvidivih troškova.

- Vjerujem da će u budućnosti ovršnih postupka biti bitno manje - kazao je ministar.

Zakonom se, kaže, štiti dostojanstvo dužnika. Povećat će se broj primanja koje ne mogu biti predmet ovrhe, a to su božićnice, uskrsnice, regres, jubilarne nagrade, novčane prigodne nagrade za rad, terenski dodatak, pomorski dodatak, sindikalne socijalne pomoći i pozajmice, dnevnice i naknade za službeni put u inozemstvo, naknade za korištenje privatnih automobila u službene svrhe, naknade za odvojeni život, novčana naknada žrtvama kaznenih djela.

- Važna novina je da sada imamo sustav da se ovrha ne može pokrenuti radi naplate potraživanja do 20.000 kuna. Mi taj prag dižemo na 40.000 kuna. Tu želimo da ne idu nekretnine ne idu u prodaju za neke manje dugove. Što se tiče sustava deložacije određujemo da od 1. studenog do 1. travnja neće biti deložacija. Ne želimo u zimskom razdoblju dovoditi nekoga u nepovoljnu situaciju - rekao je Bošnjaković.

I dok do sada ljudi nisu znali da su se protiv njih vodili ovršni postupci niti zašto im je novac skinut s računa, zakonom se poboljšavaju i odredbe o dostavi obavijesti. Ubuduće će se morati dva puta pokušati obavijestiti dužnika da je dužan i predočiti mu račun. tek ako ta neposredna dostava ne bi bila uspješna onda bi se oglasili na web stranicama. Iako je bilo zamjerki da će se ovim zakonom postupak produžiti, resorni ministar ih je odbacio. Novi sustav predviđa da ovrhovoditelj popunio obrazac prijedloga za ovrhu i dostavio sudu, a na a potom bi sud bi ga tada svom povjereniku ili javnom bilježniku elektronički putem dostavio na daljnje postupanje. Javni bilježnik obavještava dužnika o dugu. Dužnik tada ima mogućnost da podmiri dug, ako se dužnik ne očituje tada ide ovrha i treće je ako osporava dug onda ide odmah sudska parnica.

Kada je riječ o troškovima postupka koji su do sada ovisili o vrijednosti predmeta ovrhe, zakonom je sada propisano će se za vrijednost predmeta ovrhe do 5000 kuna plaćati fiksna naknada od 200 kuna plus 30 kuna za sudske pristojbe, dok će za ovrhe iznad 5000 kuna ti troškovi iznositi 300 kuna plus 50 kuna sudske pristojbe.

- Danas su ti troškovi ponekad i preko 10.000 kuna - rekao je ministar Bošnjaković.za 24Sata