Utorak, 11 Lipanj 2019 08:40

OŠ Stjepana Radića - upisi u prvi razred školske godine 2019./2020.

U prvi razred školske godine 2019./2020. u Osnovnu školu Stjepana Radića u Metkoviću,  upisat će se djeca koja imaju prebivalište, odnosno prijavljeno boravište na području koje pripada školi, i to djeca koja do 1. travnja 2018. godine imaju navršenih 6 godina života.

            Upisi će se obavljati od 17. do 19. lipnja 2019. godine od 8.00-12.00 sati u prostorijama Škole.

            Roditelji su dužni sa sobom povesti dijete i donijeti:

  • presliku rodnog lista (OIB djeteta)
  • uvjerenje o prebivalištu ili boravištu, ili presliku osobnog dokumenta djeteta iz kojega je vidljiva adresa stanovanja
  • mišljenje o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred (obrazac 5 koji je na kućne adrese uputila Škola).

                                                                                                                                                                                    Ravnateljica

Božena Nikoletić, prof.