Utorak, 02 Srpanj 2019 15:02

Dubravka Šešelj - odrastajući uz oca slikara i likovnog pedagoga odlučila sam biti umjetnica

Dubravka Šešelj (rođ.Ključe) rođena je 10. veljače 1954. god. u Metkoviću. Diplomirala je u Splitu 1974. god. na Pedagoškoj akademiji likovni odgoj i likovne umjetnosti te stekla zvanje nastavnika likovnog odgoja ( slikarstvo u klasi prof. Ante Kaštelančića ). Radila je kao nastavnica likovnog odgoja u OŠ don Mihovila Pavlinovića od 1. 11. 1989. godinem a 31. kolovoza odlazi u mirovinu.

Gospođo Šešelj, kažite nam nekoliko rečenica o sebi

Još kao djevojčica odlučila sam biti umjetnica, što je opravdano odrastajući uz oca slikara i likovnog pedagoga. Prvi potezi su nastali upravo u njegovom ateljeu. Nakon osnovne škole upisala sam gimnaziju jer je mom ocu bilo neprihvatljivo da ja djevojčica sa 14 godina odlazim u velik grad u Umjetničku školu. Jasno nakon gimnazije slijedi najljepši period, odlazak na Akademiju ( tada Pedagoška akademija ). Godine studiranja su period odrastanja, uživanja u kreativnim radostima, učenju i istraživanju. Nakon završenog studija nisam imala sreću zaposliti se odmah u struci, trebalo mi je dugih 9 godina. Radila sam u nekoliko osnovnih škola da bi se 1. studenoga 1989. godine skrasila u sadašnjoj školi don Mihovila Pavlinovića gdje sam do 31. kolovoza 2019. u radnom odnosu te odlazim u mirovimu.

Da li vam je mirovina prebrzo došla?

Mirovinu, nekako mi to čudno zvuči. Ja i mirovina nikako ne idemo zajedno. Sve mogu, ali mirovati nikako. Zapravo tada slijedi jedna nova faza u mom radu, povratak onoj želji iz djetinjstva „ biti umjetnica „. Posvećenost pedagoškom radu nekako je potisnuo moje primarno zanimanje.

Analizirajući ovih tridesetak godina neprekidnog rada u ovoj školi dolazim do spoznaje da sam ja bez lažne skromnosti bila izvrsna učiteljica. Zapravo, taj period je najljepši i najplodnije razdoblje moga radnog vijeka.

Opuzenka ste, kako vas je metkovska sredina primila?

Došla sam u sredinu gdje skoro nikoga nisam poznavala, brzo sam se uklopila i bila prihvaćena od radnih kolega. Izvrsno sam surađivala s ravnateljima ( 2 ravnatelja i ravnateljica ), imala sam njihovu podršku u svim inovacijama, a bilo ih je i previše.

Ipak svakom nastavniku učenici su fokus interesa

Učenici su bili moja glavna preokupacija, njima sam bila posvećena svakog trenutka. Učionica je bila moj centar svijeta, sve probleme i neraspoloženja ostavljala bih ispred ulaznih vrata školske zgrade. Sretna sam jer sam uspjela sačuvati vedro raspoloženje cijelo vrijeme a imala sam izuzetno traumatičnih razdoblja u privatnom životu.

Moj pedagoški rad je tekao u kontinuitetu, redali su se uspjesi za uspjehom. Nisam imala padova, uvijek sam bila ispred vremena, što sam god zamislila to sam i ostvarila. Jasno, sve zamisli ne bih ostvarila da nisam imala izvrsne učenike. Zahvaljujući njima sam i uspjela ostvariti zvanje učiteljice savjetnice i to zvanje zadržati svih ovih godina.

Poslije toliko bogatog i plodonosnog profesionalnog života, kako gledate na kurikularnu reformu?

Nastava likovne kulture treba biti usmjerena na praktičnom radu, na kreativnosti učenika, njegovanju kulturne baštine te spoznaji i primjeni likovnoga jezika bez kojeg je nemoguće ostvariti zadane ishode. Pri određivanju ishoda treba krenuti od likovnog problema jer ćemo jedino tako učenika naučiti likovnom jeziku i omogućiti mu da analizira likovno djelo. Učenik je početnik u likovnoj pismenosti i tome ga treba naučiti ( osobito u razrednoj nastavi ). Prevelik akcent je stavljen na poznavanje tehnike produkcije, te njihovo opisivanje i primjena dok se gubi sama radost stvaranja, eksperimentiranja različitim materijalima i razvoju fine motorike i vještina. Odgojno – obrazovni ciljevi i domene dobro su postavljene, dok su odgojno – obrazovni ishodi, razrada ishoda te razine usvojenosti po razredima uopćena i neprilagođena psiho – fizičkom uzrastu učenika. Nemoguće je realizirati sve aktivnosti i sadržaje vezanih za sve domene sa postojećom satnicom. Želim da se likovnoj kulturi vrati oduzeti sat što znači da svaki tjedan imamo dva sata. Želim da likovna kultura bude usmjerena na praktično stvaralaštvo, bez velike administracije kojom se samo zadovoljava forma. Administracija mora biti u službi učitelju da što kvalitetnije i jednostavnije učenike motivira na kreativno stvaralaštvo i upozna ih s osnovnim pojmovima likovnog jezika kroz umjetnička djela i osvijesti važnost i ljepotu hrvatske i svjetske kulturne baštine.

Hvala Vam što ste izdvojili ovoliko vremena za ovaj razgovor. Želimo Vam sve najbolje u narednom kreativnom životu i sigurni smo da Vama u životu ne može biti dosadno.

Nino Erceg

 

DUBRAVKA ŠEŠELJ - profesionalna biografija

Radi u OŠ don Mihovila Pavlinovića od 1. 11. 1989. godine.

Napredovala u zvanje učitelja savjetnika 2002.god., isto obnavljala svakih 5 godina ( prva učiteljica savjetnica u DNŽ općenito ).

Voditeljica je ŽSV-a Dubrovačko – neretvansk e županije u kontinuitetu od 2006.god. do danas. Tu dužnost obavlja vrlo uspješno.

Na stručnim skupovima redovito ima tematska predavanja te uključuje mlađe kolege koji uspješno odrađuju dogovorene radionice. Ozračje na skupovima je pozitivno i motivirajuće .

Aktivna je na međužupanijskim skupovima.

Redovito sudjeluje u stručnom usavršavanju koje provode stručne ustanove te prati suvremenu stručnu literaturu.

Redoviti je član školskog povjerenstva za provedbu natjecanja iz likovne kulture.

Imenovana je u Županijska povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije iz područja LIK-a za školske 2013./2014.,2014/2015.,2015./2016.,2016./2017.,2017./2018. godine.

Sudjeluje u postavi Županijskih izložbi.

Bila mentor učenici koja je osvojila prvo mjesto u izradi likovnog rada na postavljenu temu i likovni problem na državnom Natjecanju-izložbi osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2015.

Redovito postavlja školske tematske izložbe,obilježava sve važne datume te na kraju svake školske godine postavlja završnu izložbu. Izložbe su otvorene za javnost i medijski popraćene.

Surađuje s ostalim kolegama u provođenju planiranih projekata ( kolege je uvažavaju i poštuju).

Pomaže učiteljima razredne nastave u razradi plana i programa te im osmišljava slobodne aktivnosti.

Uspješno surađuje s djelatnicima Arheološkog muzeja Narona te je školske 2014./2015. godine bila mentor učenicima u realizaciji projekta Voda, zemlja zrak.

Izvrsnu suradnju ima s Kulturno-umjetničkim društvom „ Metković „

Sudjelovala u realizaciji radionice „ Na Neretvu glagoljica pala“ te bila mentor učenicima svoje škole.

Nakon završetka radionice postavlja izložbu u Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću.

U više navrata organizira izložbe za javnost u istom središtu. Piše recenzije za izložbe.

Mentorica je učenicima u izradi projekta u kategoriji „ Likovni rad „ u natječaju Hrvatskih voda „ Najmlađi za vode Hrvatske 2015. – 2016.“.

Sudjelovala u realizaciji projekta Arhitektura područja grada Metkovića te bila mentor učenicima u izradi maketa značajnih građevina s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja arhitektonske baštine.

Uspješno surađuje s Udrugom za očuvanje neretvanske baštine te je suorganizator Male škole brodogradnje - Neretvanske lađe.

Mentor je učenicima polaznicima Male škole brodogradnje ( od 28.o8.do 04.09.2015.).

Trajni je član udruge Metković zdravi grad gdje zajedno sa učenicima sudjeluje u raznim projektima.

Bila je mentor studentici Matei Jerkić u obavljanju stručno – pedagoške prakse

( 20.02.2017. do 24.02.2017.).

Voditeljica je Stručnog aktiva za 2017./2018.školsku godinu ( likovna kultura-glazbena kultura ).

Aktivno sudjeluje u karnevalskim svečanostima i stalni je mentor učenicima u izradi maski i kostima ( zapaženi su i redovito nagrađivani ).

Predsjednica je ULSO ( udruga likovnih stvaratelja Opuzen ),drugi mandat

( udrugu je utemeljio njen pokojni otac Branimir – Branko Ključe,vrsni slikar i likovni pedagog ).

Organizira likovne radionice za mlade tijekom „ Opuzenskog lita „.

Surađuje s udrugom Prijatelj koja okuplja osobe s posebnim potrebama ( i sama skrbi o dvjema djevojkama bez oba roditelja od kojih je jedna s posebnim potrebama ).

Aktivno sudjeluje u kulturnom i javnom životu sredine u kojoj živi i radi.

Motivirana je za daljnji napredak u struci.

NATJECANJA

             U više navrata bila član Državnog povjerenstva za provođenje natjecanja iz vizualnih umjetnosti i dizajna

             Redovito sudjelovala na državnim natjecanjima

             Osvojila tri puta prvo mjesto na državnoj razini

2014./ 2015. školska godina – Josipa Bebić   1. mjesto u 1 B kategorija

2017./ 2018. školska godina – Stipe Marević 1. mjesto u 1 A kategoriji

  1. mjesto u 1 B kategoriji

2018./ 2019. školska godina – Petra Batinović 1. mjesto ( maksimalni broj bodova u obje kategorije )

 

Osvojena 3 Oskara znanja